Deep Mesh Network INNCOM – SOPHI RF

מטרה:
חיסכון באנרגיה ונוחות המשתמש בחדר

 

רכיבי המערכת:
בקר חדר X0605
משדר רדיו Deep Mesh
פנל טרמוסטט מעוצב E527
מגנט דלת, חישן נוכחות ומגנט חלון אלחוטי

 

אופן הפעולה:
מערכת SOPHI RF מקבלת חיווי על מצב כל חדר ממערכת האופטימה הראשית של המלון.

 

במצב בו חדר מושכר, המערכת תחליף עפ"י נתוני החיישנים בחדר בין המצבים כדלהלן:
מצב "חדר מאוכלס" – מאפשר שליטה מלאה של האורח על התאורה והמיזוג.
מצב "חדר ריק" – כאשר החדר אינו בתפוסה, כלומר: מגנט הדלת מדווח על סגירת דלת, ולא נקלטה שום תנועה בחדר בטווח של 15 דקות (ניתן לשינוי מהשרת). באם לאחר 15 דק' תזוהה תנועה בחדר, המערכת תחזור למצב "חדר מאוכלס" עד שמגנט הדלת ידווח על פתיחה / סגירה, וחוזר חלילה.
מצב "חדר ריק" במערכת יבצע כיבוי תאורה והנמכת המיזוג – ע"י שינוי הSET POINT של המזגן לרמה המוגדרת ע"י בית המלון (בדרך כלל 2-3 מעלות מעל הSET POINT שקבע האורח).
מצב זה חוסך כ15% מצריכת החשמל, ועדין שומר על טמפ' חדר נעימה ועל ריהוט המלון. ניתן כמובן לקבוע כיבוי מלא של המיזוג, אך טמפ' החדר תעלה באופן חד תוך מספר שעות (בעונת הקיץ).

 

כאשר החדר לא מושכר (עפ"י עדכון ממערכת האופטימה), המזגן יהיה כבוי לחלוטין, אפילו בעת נוכחות של אנשי תחזוקה / ניקיון בחדר (=חיסכון משמעותי בצריכת החשמל). מצב זה ניתן להגדרה משתנה, כגון הפעלת המיזוג (איוורור / חימום / קירור) למשך מס' דקות אחת ליום או יומיים בכדי לשמור על ריהוט החדר מנזקי לחות, טמפ' גבוהה וכדו'.

 

כל המצבים הנ"ל מדווחים בתקשורת און-ליין לשרת. בכל עת ניתן לצפות בפרמטרים של כל חדר (כולל שינוי SET POINT והתנהגות המערכת בחדר). על סמך נתונים אלו, מפיק השרת דו"חות מגוונים כמו אחוז תפוסה בבית המלון, שעות שיא ושפל בצריכה, וכן נוכחות בחדר – לצורך כניסת טכנאים ועובדי תחזוקה למשל.
כמו כן ניתן להגדיר מראש באלו חדרים מתארחים שומרי שבת. בכניסת השבת יעברו חדרים אלו באופן אוטומטי למצב שבת, ובמוצ"ש יחזרו למצב רגיל (מושכר).

 

מלבד חיבורו הישיר של שרת זה למערכת האופטימה וקבלת נתונים ממנה, ניתן ליצור לו ממשק התחברות למערכת בקרת המבנה (BMS) של SAIA ולקבל ממנה נתונים, לדוגמא, פקודה לחדרים לבצע השלת עומסים במידה וגנרטור נכנס לעבודה (השלת העומסים מובנית בבקר), או לוגיקה של תפוסת חדרים לצורך הכנסת צ'ילר נוסף לעבודה (צפי אנרגיה) ועוד.

 

deep mesh pic

שיטת התקשורת:
התקשורת לשרת נעשית באמצעות נתב רדיו בשיטת ZIGBEE – DEEP MESH. בשיטה זו כל חדר משדר בתדרים נמוכים מאוד ומתקשר רק עם החדרים הסמוכים לו (בדרך כלל 5-8 במקביל). הם בתורם מעבירים את המידע על החדרים הסמוכים אליהם הלאה עד השרת. שיטה זו מבטיחה נתונים אמינים בזמן אמת מכל חדרי המלון, כיוון שכל חדר מתקשר עם השרת בעשרות ערוצים.

 

יתרונה של SOPHI RF מההיבט הביצועי:
שיטת התקשורת האל-חוטית פותרת את בעיית התשתיות, לפיכך ההפרעה לפעילות השוטפת של המלון היא מינימלית (אין סולמות במסדרונות, אין צורך בפתיחת תקרות וכדו'). זמן ההתקנה הממוצע לחדר הוא עד שעתיים, ללא לכלוך, תיקוני צבע, חורים והשחלות כבלים.

wireless comunications_picture