Web it

טכנולוגיה זו מיושמת בבקרי SBC -SAIA.
טכנולוגיה זו היא מהמתקדמות ביותר בעולם הבקרה , ומיישמת את טכנולוגית ה-WEB   בתוך הבקרים של חברת SBC.
בסיס הרעיון של הטכנולוגיה בנוי מכמה רבדים ומישורים.

להלן מיקוד על מספר מהם:
1. מערכת ה-HMI  שעד כה היה נדרש לרכוש אותה בנפרד ולהתקין על שרת ומחשבי קצה , כולל כל משמעות הטיפול ההתקנה ובניית הפרויקט היקרה , מוחלפת בשיטת ה- WEB  ל תמונות מבנה HTML  הנמצאים בתוך זיכרון הבקר ונגישים מכל מחשב / תחנת עבודה / טאבלט / סמארטפון בנגישות גלישה דרך האינטרנט העולמי או הפנימי (אינטראנט) בתוך המפעל / מתקן הלקוח.
2. ה-WEB  מאפשר קישוריות פשוטה וקלה דרך רשת ה- TCPIP  עם נגישות קלה הכפופה להרשאות המוגדרות מראש.
3. עם הבקר מסופקת ללא עלות תוכנת ה- WEB EDITOR.
תוכנה זו מאפשרת לבנות את אפליקצית ה- HMI  של הפרויקט ולטעון אותה בצורה קלה ופשוטה אל זיכרון הבקר.

טכנולוגית ה- WEB + IT מאפשרת לבצע אפשרויות מגוונות נוחות ופשוטות להפעלה , תוך ניצול מקסימלי של יכולות המפורטות במסמך הבא.